Med regelbunden service så säkerställer du funktion och prestanda på din anläggning, det förebygger avbrott och ger trygghet. Det påverkar din ekonomi och vårt klimat positivt.

Med ett serviceavtal får du kontinuerliga besök varje år där vi kontrollerar funktioner på din anläggning. Vid behov ger vi dig anpassade åtgärdsförslag för att säkerställa stabil och effektiv drift.

I serviceavtalet ingår alltid lagstadgad periodisk läckagekontroll enligt f-gasförordningen vilket utförs av våra certifierade kyltekniker. Det gör att vi kan tillhandahålla underlag för dina årsrapporter som du behöver till berörda myndigheter avseende dina anläggningar med köldmedium.

Vi är ett certifierade företag med certifierade kyltekniker hos INCERT.

Vi finns alltid tillgängliga på telefon om du har frågor om din anläggning eller andra funderingar kring service.

Service- och installationsledare serviceavtal martin wessberg kylkontroll
Martin Wessberg
Service- och Installationsledare

031-68 57 23
martin.wessberg@kylkontroll.se

servicesamordnare service serviceavtal lisette kinali
Lisette Kinali
Servicesamordnare

031-68 57 26
lisette.kinali@kylkontroll.se

KylKontroll Göteborg AB

E A Rosengrens Gata 15
421 31, Västra Frölunda

031-68 57 20
info@kylkontroll.se

Måndag-Fredag 07:30-16:30
Lunchstängt 11:30-12:30

Fakturaadress:
kylkontroll@pdf.scancloud.se

© Copyright 2020 –  | KylKontroll Göteborg AB | All Rights Reserved