Om oss

KylKontroll Göteborg AB är kylföretaget som startade 1995.

Med kompetens och erfarenhet från företagen Johansson & Theil samt Carrier Sverige AB har KylKontroll utvecklats till ett av branschens ledande kylföretag. 1995 var startskottet för KylKontroll Göteborg AB med visionen om Ett bättre klimat…

Idag förvaltas och utvecklas företaget av de gamla jobbarkompisarna Peter Malmström och Christer Foleby tillsammans med ett trettiotal fenomenala och rutinerade medarbetare.

Vi jobbar med kyla, värme och service för att hjälpa dig som har kommersiella fastigheter, fastighetsbestånd inom hotell och kontor, som driver industriverksamhet, tillhandahåller offentliga miljöer och datacenter.

Så här har du en samarbetspartner som hjälper dig med allt från projektering och entreprenader när det gäller dina investeringar för energieffektivisering. Allt från installation och service av din anläggning till rådgivning för de utmaningar som du står inför, det kan vi.

Under vårt tak finns tekniska ingenjörer, projektledare, egen support, kyltekniker inom service och installation. Alla med bred kompetens och många års erfarenhet från kyl-, el- och vvsbranschen. Vi är ett certifierat företag med certifierade kyltekniker inom de områden som vi verkar inom. Det ger dig trygghet. Och det är en förutsättning för att kunna vara din samarbetspartner från start till mål.

Sedan 1995 har vi levererat med kvalité och innovation till våra kunder och det är något som vi tänker fortsätta med. Kan vi överträffa dina förväntningar så har vi lyckats.

KylKontroll Göteborg AB är kylföretaget som startade 1995.

Med kompetens och erfarenhet från företagen Johansson & Theil samt Carrier Sverige AB har KylKontroll utvecklats till ett av branschens ledande kylföretag. 1995 var startskottet för KylKontroll Göteborg AB med visionen om Ett bättre klimat… Ett bättre klimat…

Idag förvaltas och utvecklas företaget av de gamla jobbarkompisarna Peter Malmström och Christer Foleby tillsammans med ett trettiotal fenomenala och rutinerade medarbetare.

Vi jobbar med kyla, värme och service för att hjälpa dig som har kommersiella fastigheter, fastighetsbestånd inom hotell och kontor, som driver industriverksamhet, tillhandahåller offentliga miljöer och datacenter.

Så här har du en samarbetspartner som hjälper dig med allt från projektering och entreprenader när det gäller dina investeringar för energieffektivisering. Allt från installation och service av din anläggning till rådgivning för de utmaningar som du står inför, det kan vi.

Under vårt tak finns tekniska ingenjörer, projektledare, egen support, kyltekniker inom service och installation. Alla med bred kompetens och många års erfarenhet från kyl-, el- och vvsbranschen. Vi är ett certifierat företag med certifierade kyltekniker inom de områden som vi verkar inom. Det ger dig trygghet. Och det är en förutsättning för att kunna vara din samarbetspartner från start till mål.

Sedan 1995 har vi levererat med kvalité och innovation till våra kunder och det är något som vi tänker fortsätta med. Kan vi överträffa dina förväntningar så har vi lyckats.

Miljö

Vi vet att engagerade medarbetare och en engagerad arbetsgivare är grunden för en helhet i vårt miljöarbete.

Vi utbildar oss och utvecklar våra lösningar med innovation och erfarenhet, kontinuerligt. Det är för att du ska få energieffektiva och klimatsmarta lösningar som påverkar miljön i positiv riktning.

Miljöpåverkan i vår bransch är av stor betydelse och vi vet att KylKontroll kan vara med och påverka.

Läs vår miljöpolicy…

Säkerhet

Alla på KylKontroll har familj, nära eller kära att gå hem till efter arbetsdagen och det gör att säkerheten är viktig för oss.

Vårt mål är att inga skador eller olyckor ska hända under eller efter arbetsdagen.

Det kan vi gemensamt uppnå genom att bland annat skapa medvetenhet och respekt för det dagliga arbetet och varandra.

Vi utbildar oss kontinuerligt med exempelvis Heta Arbeten och Säkra Lyft och arbetar systematiskt med riskanalyser och riskbedömningar.

certifiering kontrollorgan swedac

Kvalitet

Vår ambition är att uppfylla och till och med överträffa kunder, medarbetares och samarbetspartners förväntningar, krav och behov.

Det börjar med oss och att vi hela tiden utvecklar vår verksamhet och det bland annat genom att utbilda och engagera våra kompetenta medarbetare.

Du som kund ska därmed känna och uppleva att vi levererar snabbt, effektiva och prisvärda helhetslösningar med kvalité och omsorg som passar ert behov och er verksamhet.

Kärnan i KylKontroll

Personliga

Genom vår personlighet med alla våra olikheter, har vi skapat en attraktiv arbetsplats i vår bransch.
Vi är tydliga med vårt arbete och har alltid en öppen dialog med alla, det skapar långsiktiga och hållbara relationer som ger trygghet och kontinuitet.

Engagemang

För oss är det glädje, kompetens och delaktighet i allt vi gör. Vi vill att våra medarbetare ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och vi satsar mycket på kompetensutveckling. Det gör att vi utmanar oss själva, dig och branschen för att alltid överträffa förväntningar.

Omtanke

Vi bryr oss om varandra, kunder, samarbetspartners till den enskilda människan i samhället och att vi bemöter alla med respekt och ödmjukhet. För oss är det viktigt att alla kommer hem friska och glada till sina nära och kära. Vi lämnar aldrig någon i sticket utan hjälper varandra med det vi kan som är en enorm trygghet.

Vår vision är Ett bättre klimat…

Vår vision är Ett bättre klimat…

GDPR

KylKontroll Göteborg AB
556494-2158
E A Rosengrens Gata 15
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon 031-68 57 20
Email info@kylkontroll.se

En personuppgift är all information som kan användas för att identifiera en fysisk levande person.

Kakor är små textfiler med information, som webbplatsen du besöker, sparar på din dator, smartphone eller surfplatta. Vi använder kakor som är nödvändiga för att vissa funktioner på hemsidan ska fungera korrekt och vara användarvänlig, exempelvis när du klickar runt på vår hemsida. Vi använder Google Analytics och det är för att se hur vår hemsida används och för att vi ska kunna förbättra hemsidans struktur och innehåll.

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, namn, befattning, företaget som du representerar, telefonnummer, e-post, adress, fotografier, födelseår, personnummer, arbetslivserfarenhet eller annan information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och som är avsedda för ändamålet.

Vi och eventuella personuppgiftsbiträden hanterar dina personuppgifter bland annat för att:

Kunder
Det finns ett befintligt avtal mellan Kylkontroll Göteborg AB och ditt företag.
Vi ska kunna lämna offerter eller anläggningsförslag.
Du ska kunna beställa produkter, tjänster och service.
Vi ska behandla eventuella reklamationer.
Vi ska kunna ge bästa möjliga support och svara på dina frågor.
Vi skickar nyhetsbrev med information om nya produkter, prisjusteringar, företagsnyheter m m. Du har alltid möjlighet att tacka nej till framtida utskick av nyhetsbrev.
Du deltar i något av våra event, kundresor eller liknande och vi fotograferar för att använda bilder på vår webbplats, sociala medier, marknadsföring m m.
Vi hanterar branschinformation som behövs för bearbetning av nya kunder.
Vi ska kunna kommunicera med dig via mail, telefon eller annan kommunikationskanal och där uppgifter som namn, befattning, telefonnummer, epostadress kan förekomma.
Leverera, installera, underhålla, utveckla produkter och tjänster.
Dokumentation av projekt och installationer.
Fakturering, redovisning och bokföring.
Lämna relevant information per post, e-post och telefon.

Samarbetspartners
Du och ditt företag har kontaktat oss för ett eventuellt samarbete gällande tjänster och produkter.
Vi har kontaktat dig och ditt företag för vi ser ett möjligt samarbete.

Jobbansökan
Du har sökt en annonserad tjänst hos oss eller skickat en spontanansökan.
Någon av våra anställda har rekommenderat dig som potentiell arbetskollega hos oss.

Sponsring
Du och din förening, organisation eller företag har varit i kontakt med oss avseende sponsring.

Kylkontroll Göteborg AB:s behandling av personuppgifter motiveras av en eller flera följande:

Fullgörande av rättslig förpliktelse för att uppfylla lagar och krav, exempelvis bokföringslagen, F-gasförordningen.

Fullgörande av avtal, kundavtal, samarbetsavtal, sponsringsavtal.

Intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis för marknadsbearbetning, jobbansökan m m.

Samtycke eller enligt avtalad tid vilket kan vara genom att du registrerar dig för inloggning till lösenordsskyddade avdelningar, anmäler dig till nyhetsbrev, foton, hör av dig för intresse av sponsring, samarbete eller annat liknande. När behandlingen är motiverad av samtycke, kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen för framtida bruk eller enligt avtalad tid.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett befintligt och pågående avtal, samarbete och/eller samtycke föreligger. Vi kan komma att spara dina personuppgifter längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Vi raderar dina personuppgifter, när de inte längre är relevanta för det ändamål som de har samlats in för.

Vi säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Dina personuppgifter används av behörig personal hos oss, våra personuppgiftsbiträden som exempelvis systemleverantörer, molntjänster, rekryteringsföretag och myndigheter till vilket vi är skyldiga att rapportera till.

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär att personuppgifter som behandlas i ett EU/EES land sprids till ett land utanför EU/EES området. Vi strävar alltid att endast, om det mot förmodan skulle uppstå sådan situation, att endast överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES.

Tillgång och rättelse till dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Du som registrerad har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du har lämnat till oss.

Rätten att bli bortglömd och raderad

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter för framtida insamling av uppgifter om:

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Samtycke och du vill ta tillbaka det.

Du vill inte längre ta emot marknadsföring från oss.

Du invänder dig mot behandlingen av dina personuppgifter i något av de fall där vi har angett berättigat intresse som laglig grund för behandlingen och ditt skäl väger tyngre än Kylkontroll Göteborg AB:s berättigade intresse.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter då vi måste uppfylla de krav som lagen ställer på vår verksamhet.

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan dock medfölja att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig, under den tiden behandlingen har begränsats.

Dataportabilitet

För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig, samlade i ett strukturerat och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss. Det förutsätter att överföringen är teknisk möjlig och att den andra mottagande parten accepterar de format vi tillhandahåller.

Du har rätt att invända behandlingar, som vi utför med stöd av att vi har ett berättigat intresse. Det kan exempelvis vara direktmarknadsföring, då kan en intresseavvägning göras. Du kan närsomhelst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss, se kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig.

Är du på något sätt missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter, ber vi dig i första hand kontakta oss på info@kylkontroll.se

Om du mot förmodan inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet,

Integritetsmyndigheten

Box 8114
104 20  STOCKHOLM

Telefon: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se

KylKontroll Göteborg AB

E A Rosengrens Gata 15
421 31, Västra Frölunda

031-68 57 20
info@kylkontroll.se

Måndag-Fredag 07:30-16:30
Lunchstängt 11:30-12:30

Fakturaadress:
kylkontroll@pdf.scancloud.se

© Copyright 2020 –  | KylKontroll Göteborg AB | All Rights Reserved