Värme eko-nomi

I veckan har vår kyltekniker Paul varit på Kärnavallen där Hermansby IF huserar. Där har han installerat  två stycken luft/luft-värmepumpar från Mitsubishi Electric. De har en ny klubblokal där det varit direktverkande elelement, fram till nu då.
Det handlar om värme-eko-nomi.
Värmepumparna kommer att använda luften utomhus för att omvandla det till värme. Det finns massor av gratisenergi utomhus som lagras i luften. Den kan vi använda för att producera värme eller kyla.
Istället för traditionella köldmedium används köldmediet R32 som har ett lägre GWP*-värde. Det innebär mindre växthuseffektspåverkan vid ett eventuellt utsläpp. När vi installerar värmepumpar är det A och O att göra täta lösningar, igångkörning för att se att allt funkar, kontinuerliga läcksökningar och service. Allt för att motverka negativ påverkan av vår miljö.
Så kortfattat är det anpassat för vårt nordiska klimat med nästa generationens köldmedium. Det sparar energi, ekonomi och miljö. Och troligtvis så finns det fotbollsspelare hos Hermansby IF som är nästa generationens fotbollsstjärnor.
*Global Warming Potential