En kyltekniker har sin personliga utrustning och det är allt från manometerställ till skyddsutrustning.

 

Utrustningen ska kontrolleras med jämna mellanrum så att de uppfyller sin funktion.

En av våra kyltekniker Martin är inne på verkstaden och gör sin ”Egen kontroll”. Martin säger;
”När jag exempelvis ska tryckmäta så ska manometern mäta rätt. Det är viktigt för mig att avsätta tid för egen kontroll.”