Vi främjar en hållbar utveckling i regionen, skolan och ger barn och ungdomar rätt till en meningsfull fritid.

Det stämde så rätt in på oss & det blev en självklarhet att vi sponsrar Klubb ´84 säsongen 2021/2022 som är en del av Frölunda Hockey.

Och när vi fick höra att vi även sponsrar tjejernas hockey, så blev det ännu klarare.

Lirar bra med 4 av de Globala Målen:
▸3 Hälsa och välbefinnande
▸5 Jämställdhet
▸11 Hållbara städer och samhällen
▸16 Fredliga och inkluderande samhällen

Vi fortsätter vårt arbete för Ett bättre klimat…