Det är då den årliga årsrapporten ska vara inne hos miljökontoret i din kommun.

Du har säkerligen pratat med vår serviceadministratör Eleonor både en och flera gånger. Just nu sitter hon och sammanställer årsrapporterna avseende skötsel och kontroller på dina anläggningar. Så du får ett korrekt underlag att skicka in till din kommun.

Så lägg 31 mars 2023 på minnet. Och kom för tjyven ihåg att du skickar in den här årsrapporten. Så du slipper att betala massa miljösanktionsavgifter.

För de pengarna kan du ha mycket roligare för! Exempelvis Ett bättre klimat…